Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
cheveusurlasoupe

cheveusurlasoupe

cheveusurlasoupe

CFO ยังเป็นที่ต้องการในตลาด

financeCFO หมายถึง Chief Finance Officer เป็นตำแหน่งงานสูงสุดของผู้ที่ทำงานในสายภาคเอกชน และอยู่ในส่วนของผู้ที่เป็นทางด้านบัญชี และการเงิน ซึ่งถ้าใครต้องการสร้างเป้าหมายในชีวิตของตนเองมาทางนี้ ก็คงต้องเริ่มต้นจากการหางานบัญชี เพราะสายอาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาด ไม่ว่าจะตลาดงานในประเทศไทยและตลาดในต่างประเทศ ด้วยบทบาทที่สำคัญของ CFO ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องทำงานคู่กับ CEO

CFO ทำหน้าที่อะไร

 1. เป็นนักวางกลยุทธ์ร่วมกับเบอร์หนึ่งขององค์กรทางด้านการเงิน การลงทุน และการมองความเสี่ยงในอนาคต เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
 2. ดูแลงานในส่วนของบัญชีการเงินเป็นเนื้องานหลักที่สำคัญ และบางบริษัท อาจจะให้ดูแลในส่วนงานอื่น ๆ ด้วยเช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นต้น
 3. เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของบริษัท การตรวจสอบการวางแผนงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จายของบริษัท การควบคุมและตรวจนับสต๊อกสินค้าคงคลัง เป็นต้น
 4. กรณีที่เป็นบริษัทที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์ ต้องออกแบบ Investor Relationship, Financial Model หรือ Feasibility Study Strategy เป็นต้น
 5. ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินในทุกมิติของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดูแลและตรวจสอบรายงานทางบัญชี
 6. ดูแลระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในบริษัท
 7. การดูแลเรื่องการเงิน การหาแหล่งเงินทุน การวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้บริษัท หรือการวางแผนไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยที่ไม่เหมาะสม และนำเงินไปลงทุงอย่างมีกลยุทธ์
 8. กรณีเป็นบริษัทที่เป็น Global Company ต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ของบริษัทแม่ เพื่อให้เป็นตามกฎหมายหรือมาตรฐานของบริษัทแม่ที่กำหนด

ความท้าทายของงาน CFO

 1. ความเป็นสากล ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและต้องมีการรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ซึ่งต้องสามารถวิเคราะห์และทำงานแบบโปรเอททีฟ เพื่อหาข้อมูลให้ CEO ตัดสินใจ
 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบบัญชีเปลี่ยนเป็นการใช้ซอฟแวร์แทนที่คนต้องมานั่งบันทึกเอง ดังนั้นการก้าวให้ทันตามเทคโนโลยีคือสิ่งที่เป็นความท้าทายอีกประการหนึ่ง
 3. การรักษาและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากความต้องการทางด้านการตลาดที่สูง รวมถึงการทำงานบัญชีการเงินนั้นเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งอาจจะทำให้คนทำงานด้านนี้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย หรือ บางทีก็มีบริษัทอื่น ๆ มาให้เงินเดือนที่สูงกว่า หรือ บางคนไปเปิดรับทำบัญชีเอง ทำให้การรักษาคนจึงกลายเป็นงานท้ายทายอีกเรื่องหนึ่ง
 4. การทุจริตและคอรัปชั่น จะทำอย่างไรเพื่อหาแนวทางป้องกันเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าหนักใจไม่น้อยสำหรับคนที่ทำงาน CFO เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามกฎจริยธรรมของบริษัทนั่นเอง
 5. Cyber Security Risk (ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมหรือเจาะข้อมูลทางโลกไซเบอร์)

คุณสมบัติของผู้ที่จะก้าวเป็น CFO

 1. จบปริญญาโท ทางด้านการบัญชี หรือ การเงิน
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ได้รับ CPA (Certified Public Accountant)
 5. มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนั้น ๆ
 6. มีความรู้ทางกฎหมายภาษี หรือ มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 7. มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการสื่อสาร

Share this post

Repost 0

Comment on this post